Friday, 27 January 2012

Al-Mulk -wikipedia

slideshow imageSurah Al-Mulk (Bahasa Arab: سورة الملك‎) ialah surah ke-67 dalam al-Quran. Surah ini tergolong surat Makkiyah, terdiri atas 30 ayat. Dinamakan Al Mulk yang bererti Kerajaan diambil dari kata Al Mulk yang yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Surat ini disebut juga dengan At Tabaarak yang bererti Maha Suci.


isi kandungan

  • Hidup dan mati ujian bagi manusia

  • Allah menciptakan langit berlapis-lapis dan semua ciptaan-Nya mempunyai keseimbangan

  • Perintah Allah untuk memperhatikan isi alam semesta

  • Azab yang diancamkan terhadap orang-orang kafir

  • Janji Allah kepada orang-orang mukmin

  • Allah menjadikan bumi sedemikian rupa hingga mudah bagi manusia untuk mencari rezeki

  • Peringatan Allah kepada manusia tentang sedikitnya mereka yang bersyukur kepada nikmat Allah.


  • No comments:

    Post a Comment