Tuesday, 27 December 2011

Al-Buruj -pengertian 1 - 3

[1]Demi langit yang mempunyai tempat-tempat peredaran bintang-bintang;

[2]Dan hari (pembalasan) yang dijanjikan;

[3]Dan makhluk-makhluk yang hadir menyaksikan hari itu, serta segala keadaan yang disaksikan;Ayat diatasnya menegaskan:
Hubungan antara kejadian langit dan ancaman yang datang dari langit terhadap para pelaku kezhaliman ashabul ukhdud (kisah seorang lelaki)

1.Sumpah yang dilakukan oleh Allah

2.Sumpah Allah boleh menggunakan alat apapun dari apa yang diciptakan, namun
manusia tidak boleh demikian

3.Sumpah Allah menegaskan akan pentingnya perkara yang akan disebutkan setelahnya

4.Maha kuasa Allah yang menguasai segala peristiwa yang ada dilangit, pada hari yang
dijanjikan dan dibumi.

No comments:

Post a Comment