Tuesday, 10 June 2014

Suasana Alam Akhirat

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum. Marilah kita sama2 memuji dan memuja Allah SWT yang mencurahkan limpah kurniaNya yang begitu banyak, memberikan kenikmatan yang begitu banyak sehingga kita tak mampu menghitungnya.

Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad saw serta keluarga dan para sahabat yang mulia dan orang2 yang istiqamah mengikuti Baginda.

Hari ini dituliskan tentang suasana hari akhirat yang digambarkan dalam surah 83 yakni al-Muthaffifin (orang-orang yang curang/menipu dalam timbangan dan sukatan) mulai ayat 1 hingga 21.

Dalam tafsir Ibnu Katsir dan Ahmad Sonhadji, sebabnya ayat ini diturunkan ialah semasa Nabi Muhammad saw sampai di Madinah didapati orang2 Madinah menyukat dan menimbang dengan cara yang amat buruk. Salah seorang peniaga yang bernama Abu Juhainah mempunyai dua jenis alat sukatan dan alat timbangan, satu besar dan satu lagi kecil. Jika menyukat barangan untuk dibeli oleh dirinya sendiri daripada orang lain dia gunakan sukatan yang besar, sebaliknya jika dia menjual barangannya kepada orang lain digunakan timbangan yang kecil. Jadi dengan ini dia yang mendapat untung manakala orang lain yang berurus niaga dengannya mendapat kerugian.

Dalam ayat pertama ada perkataan al-muthaffifin. Kalimah itu berasal daripada kata akar thaffafa yang bermaksud mengurangi atau menambah.

Oleh itu Allah menurunkan ayat-ayat ini sebagai peraturan dalam proses jual beli atau urus niaga sesama manusia.

Kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang (dalam timbangan dan sukatan), (1) Iaitu mereka yang apabila menerima sukatan (gantang cupak) daripada orang lain mereka mengambilnya dengan cukup, (2) Dan (sebaliknya) apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. (3) Tidakkah mereka menyangka bahawa mereka akan dibangkitkan (hidup semula sesudah mati)? (4) Pada hari (kiamat) yang amat agung/ besar (huru-haranya), (5) Hari berdiri manusia untuk menghadap Tuhan sekalian alam? (6)

Allah mengancam dengan kecelakaan besar (Neraka Wail) yang amat panas kerana cara mereka berniaga seperti di atas tadi adalah tidak betul. Allah mengingatkan mereka bahawa mereka akan dibangkitkan semula pada hari akhirat dan akan mendapat balasan atas apa yang mereka kerjakan. Di Padang Mahsyar nanti mereka akan merasa panas teriknya matahari jarak sejengkal di atas kepala, manakala peluh mengikut kadar amalan masing-masing, ada yang sampai ke buku lali, ada yang sampai ke lutut dan ada pula sampai ke lubang hidung. Demikianlah dahsyatnya hari kiamat, dan inilah yang dinamakan yaumul 'Adzim (hari yang agung/besar)(1-6)sumber dari: harmoniinn.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment