Wednesday, 4 June 2014

Peringatan Buat Kita
 بسم الله الرحمن الرحيم 

Kitab (al-Quran) ini tidak ada kekurangan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa. (al-Baqarah; 2)

Katakanlah (Muhammad), "Aku tidak meminta imbalan kepadamu dalam menyampaikan (al-Quran)." Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk (segala umat) seluruh alam. (al-An'am; 90)

Katakanlah (Muhammad), "Kemukakanlah alasan-alasanmu! (Al-Quran) ini adalah peringatan bagi orang yang bersamaku, dan peringatan bagi orang sebelumku." Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak (kebenaran), kerana itu mereka berpaling. (al-Anbiya; 24)

Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahawa (al-Quran) itu benar dari Tuhanmu lalu mereka beriman dan hati mereka tunduk kepadanya. Dan sungguh, Allah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. (al-Hajj; 54)
Dan orang-orang kafir itu senantiasa ragu mengenai hal ini (al-Quran), hingga saat kematiannya datang kepada mereka dengan tiba-tiba, atau azab hari kiamat yang datang kepada mereka.  (al-Hajj; 55)

Dan apa yang kami wahyukan kepadamu (Muhammad) iaitu Kitab (al-Quran) itulah yang benar, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. (Fatir; 31)

Ini (al-Quran) adalah petunjuk. Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhannya, mereka akan mendapat azab berupa siksaan yang sangat pedih. (al-Jasiyah; 11)

(al-Quran) ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. (al-Jasiyah; 20)

Dan sungguh, al Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertaqwa. (al-Haqqah; 48)

Dan sungguh, al Quran itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang-orang kafir (di akhirat). (al-Haqqah; 50)

Akhir kata,

Dan sungguh, al Quran itu kebenaran yang meyakinkan..  (al-Haqqah; 51)sumber dari: jieare92.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment